Thứ 2- Thứ 7 :8:00-17:00      coastal.pigment@gmail.com       0913 930 988
Xuất nhập khẩu hóa chất
Nhà máy, kho sản xuất
Khai Thác Khoán Sản
Phụ Gia Sản Xuất Phân Bón
Nghiên cứu, sản xuất bột màu
Thông tin chi tiết

Bột màu huỳnh quang
Code         :  MH1231
Đóng gói   :  
Liên hệ báo giá
Điện thoại :  0913 930 988
Email         :  coastal.pigment@gmail.com